banner

Menu

 Historia systemu operacyjnego LinuxCzy wiesz jak powstał system operacyjny Linux? kto go stworzył jakie były trudności na początku jego kariery? Poniższy artykuł odpowie na te pytania.


Historia Linuksa związana jest z systemem Unix, którego nazwa występuje w powyższychskrótach. Dla pełnej jasności proponuję zacząć właśnie od Uniksa.

Na początku był Unix powstały w latach 70-tych napisany w języku C, dopiero potem powstał Linux, ale cała historia wygląda tak: W laboratorium AT&T programiści napisali pierwszą wersję unixa w języku C, który jest standardem w pisaniu wielozadaniowych systemów operacyjnych. Z początku kod źródłowy był darmowy jak w przypadku obecnego Linuksa. Niestety od roku w którym narodził się autor tej witryny czyli od roku 1979 firma AT&T pobiera opłaty za udostępnienie kodu. Dzięki tym zmianom powstały nowe odmiany tego systemu. Do życia powołano system BSD ( Berkley Software Distribution ), SunOsa, Ultrixa, Xenixa. Taka różnorodność systemów spowodowała iż programy pisane na poszczególne platformy nie były ze sobą kompatybilne. W celu zlikwidowania tego problemu utworzono standard Posix przez organizacj? IEEE, który dokładnie definiował poszczególne części systemu Uniksowego, aby zachować zgodność programów poszczególnych wersji. Jednak i tak nadal system Unix byż dostępny tylko dla instytucji i uniwersytetów z racji wymagania wielkich mocy obliczeniowych, zmiany powstały wraz z pojawieniem się procesora 80386 firmy Intel. Wtedy to fiński student Linus Tornvalds zaczął nad nowym systemem. Informacje o pracy Linusa, opublikowane przez niego na liście dyskusyjnej spotkały się z dużym zainteresowaniem i wkrótce nad Linukem pracowała grupa ludzi. Linus Torvalds, zaczął tworzyć system operacyjny na komputer oparty o procesor Intel 80386. Początkowo pozbawiony był wszelakich zaawansowanych możliwości, lecz z czasem się to zmieniło. Torvalds dołączył do niego możliwość wykorzystania poleceń znanych z Uniksów, możliwość korzystania z wirtualnych konsol i zarządzanie zadaniami. Po raz pierwszy źródła Linuksa pojawiły się w Internecie w 1991 roku, lecz nikt nie interesował się nim zbytnio. Z czasem jednak wzbudził zainteresowanie programistów z całego świata. Ci pracując na rzecz jego rozwoju przyczynili się do jego rozpowszechnienia. I tak aż do dzisiaj, nad rozwojem jądra pracują programiści z całego świata, aczkolwiek nad wszystkim czuwa Linus, oceniając stabilność jądra i oznaczając je numerem identyfikacyjnym np.: 2.0.36 lub 2.2.13, ta druga cyfra po kropce, jeżeli jest parzysta oznacza jądro stabilne.

W tym momencie należy rozwiązać pewną kwestię "co oznacza słowo Linux". W internecie wywożywane są czasem spory, w rzeczywistości "LINUX" oznacza jądro stworzone przez Linusa Tornvaldsa, a summa summarum system powinno określać siż mianem GNU/LINUX, a to dlatego iż tworzy go jądro Linux stworzone przez Linusa Tornvaldsa oraz oprogramowanie GNU.
Dystrybucje takie jak Ubuntu i Mint spowodowały iż linuks nie jest już tylko dla maniaków komputerowych, jednak i tak nadal wymaga on innego myślenia aniżeli w windows gdzie konfiguracja komputera odnosi się jedynie do ptaszkowania odpowiednich opcji myszką, w Linuksie wiele rzeczy przy konfiguracji wymaga zaglądnięcia w kod pliku konfiguracji, i dopisaniu paru własnych lini.

Powered by Bischoop Vimar - IT Solution 4u-Copyright © Bischoop -