banner

Menu

 Polecenia systemu operacyjnego Linux

505527_Great Preimum Speakers for All Applications At Klipsch.com! Click Here!
Lista komend dla użytkowników systemu operacyjnego Linux wraz z objaśnieniem.
 • shutdown(zamykamy Linuxa)
 • adduser(dodajemy nowego użytkownika)
 • newgrp(dodajemy nową grupę)
 • passwd(zmieniamy hasła)
 • logout(wylogowanie się)
 • who(sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany)
 • users(j/w)
 • w(j/w)
 • whoami(sprawdzamy kim jesteśmy)
 • mesg(zezwolenie na przyjmowania komunikatów)
 • write(wysłanie wiadomości do danego użytkownika)
 • wall(j/w tylko do wszystkich użytkowników)
 • rwall(j/w tylko do wszystkich w sieci)
 • ruser(wyświetla użytkowników pracujących w systemie)
 • talk(możliwość interaktywnej rozmowy)
 • finger(szczegółowe informacje o użytkownikach)
 • su(zmieniamy się w innego użytkownika)
 • chmod(zmieniamy parametry pliku)
 • chown(zmieniamy właściciela pliku)
 • chgrp(zmieniamy jaka grupa jest właścicielem pliku)
 • Polecenia związane z plikami i katalogami
 • Polecenia związane z procesami
  • ps(pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane)
  • kill("zabijamy" procesy)
 • Polecenia związane z pomocą
  • help(wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie)
  • man(pokazuje nam pomoc do programu)
 • Polecenia związane z kompresją i archiwilizacją
  • gzip(kompresuje nam archiwum *.gz)
  • tar(archiwizuje nam archiwum *.tar)
   
  Dowiązania do poleceń

  I.Polecenia związane z użytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu:
  shutdown
  |-Przeznaczenie:zamykanie systemu
  |-Parametry:shutdown [minuty] [informacja dla zalogowanych użytkowników]
  |shutdown- natychmiastowe zamknięcie systemu
  |shutdown now- j/w
  |shutdown 0 (zero)- j/w
  |shutdown 2- system zamknie się za 2minuty
  |shutdown 2 2minuty do wył. systemu- system zamknie się za 2minuty pokazując komunikat
  |-Opis:to polecenie służy do zamykania systemu, jest możliwość ustawienia tej komendy, żeby
  | zamyknęła Linuxa za np. 2 min. powiadamiając zalogowanych użytkowników
  |-Patrz także:---
  |_________________________________________________________________
  adduser
  |-Przeznaczenie:dodawanie nowego użytkownika
  |-Parametry:adduser [nazwa użytkownika]
  |adduser jan- dodaje użytkownika do komputera o nazwie(imieniu) jan
  |-Opis:jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz
  | się najpierw przelogować na root'a
  |-Patrz także:[passwd] [newgrp]
  |_________________________________________________________________
  newgrp
  |-Przeznaczenie:dodawanie nowej grupylub przełączanie na inną
  |-Parametry:newgrp [nazwa grupy]
  |newgrp programmers- dodaje nową grupę o nazwie programmers
  |-Opis:jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tworzenia grupy, jeśli nie masz
  | prawo do zmieniania się międz nimi
  |-Patrz także:[adduser]
  |_________________________________________________________________
  passwd
  |-Przeznaczenie:zmiana hasła
  |-Parametry:passwd [użytkownik]
  |adduser- zmienia hasło loginu na którym jesteś zalogowany
  |adduser thomson- zmienia hasło użytkownika thomson, jeśli jesteś zalogowany jako root i nie
  | musisz znać poprzedniego hasła zwykłego użytkownika
  |-Opis:jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz
  | się najpierw przelogować na root'a
  |-Patrz także:[adduser]
  |_________________________________________________________________
  logout
  |-Przeznaczenie:służy do wylogowania się
  |-Parametry:brak
  |-Opis:po wpisaniu polecenia widzimy napis do zalogowowania się
  |-Patrz także:[adduser]
  |_________________________________________________________________
  who
  |-Przeznaczenie:sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
  |-Parametry:who [parametry]
  |who- pokazuje np: root tty01 Dec 13 12:42
  |who am i- pokazuje nam informacje o naszym loginie
  |-Opis:możesz za pomocą tego polecenia sprawdzić kto jest zalogowany lub "kim" jesteś w systemie
  |-Patrz także:[users] [w] [whoami]

  |_________________________________________________________________
  users
  |-Przeznaczenie:pokazuje kto jest zalogowany
  |-Parametry:brak
  |-Opis:ta komenda jedynie pokazauje po przecinku nazwy użytkowników zalogowanych w systemie
  |-Patrz także:[who] [w] [whoami]
  |_________________________________________________________________
  w
  |-Przeznaczenie:pokazuje kto jest zalogowany
  |-Parametry:brak
  |-Opis:po wpisaniu widzisz napisy :
  | 8:43pm up 13 min, 3 users, load average: 0.07, 0.20, 0.20
  | USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
  | ^^^a co poszczególne rzeczy oznaczają^^^
  | 8:43pm - bieżaca godzina (20:43)
  | up 13 min - jak długo pracuje nasz system (13min)
  | 3 users - ilu użytkowników pracuje w systemie
  | load average - obciążenie systemu przez programy
  | USER - identyfikator użytkownika
  | TTY - nazwa terminalu
  | FROM - informacja dodatkowa
  | LOGIN@ - godzina zalogowania
  | IDLE - ile czasu upłynęło od ostatniego naciśnięcia klawisza
  | JCPU - czas zużyty przez wszystkie programy na danym terminalu
  | PCPU - oraz przez wszystkie programy w danym momencie
  | WHAT - nazwa aktywnego procesu
  |-Patrz także:[who] [whoami] [whoami] [users]
  |_________________________________________________________________
  whoami
  |-Przeznaczenie:sprawdzamy nazwą loginu na którym się zalogowaliśmy
  |-Parametry:brak
  |-Opis:jeśli jesteś zalogowany jako root to wyśwetla napis w następnej linijce "root"
  |-Patrz także:[who] [w] [users]
  |_________________________________________________________________
  mesg
  |-Przeznaczenie:zezwolenie lub nie na przyjmowania komunikatów
  |-Parametry:adduser [Yn]
  |mesg y- możesz otrzymywać wiadomości
  |mesg n- nie możesz otrzymywać wiadomości
  |-Opis:jest to możliwość ustawienia czy do ciebie mają przychodzić komunikaty
  |-Patrz także:[write] [wall] [rwall] [ruser]
  |_________________________________________________________________
  write
  |-Przeznaczenie:wysyłanie komunikatów
  |-Parametry:write [użyykownik] [wiadomość]
  |write pasternak wiadro- wysłanie wiadomości do użytkownika pasternak, u pasternaka pojawi się tekst:
  | Message from silverstar!root on tty1 at 23:33 wiadro
  | po polsku i ludzku: "Wiadomość od root wysłana o godz. 23:33" i teraz wiadomosc "wiadro"
  |-Opis:polecenie daje możliwość wysłania komunikaty do wybranej osoby
  |-Patrz także:[mesg] [wall] [rwall] [ruser]
  |_________________________________________________________________
  wall
  |-Przeznaczenie:wysyłanie komunikatów
  |-Parametry:wall [plik tekstowy]
  |wall mes.txt- wysłanie do wszystkich użytkowników wiadomści z pliku mes.txt
  |-Opis:polecenie daje możliwość wysłania wiadomości do wszystkch osób
  |-Patrz także:[mesg] [write] [rwall] [ruser] |_________________________________________________________________
  rwall
  |-Przeznaczenie:wysyłanie komunikatów
  |-Parametry:wall [plik tekstowy]
  |wall mes.txt- wysłanie do wszystkich sieci wiadomści z pliku mes.txt
  |-Opis:polecenie daje możliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci
  |-Patrz także:[mesg] [write] [wall] [ruser] |_________________________________________________________________
  ruser
  |-Przeznaczenie:wysyłanie komunikatów
  |-Parametry:wall [plik tekstowy]
  |wall mes.txt- wysłanie do wszystkich pracujących w systemie użytkowników wiadomści z pliku mes.txt
  |-Opis:polecenie daje możliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci
  |-Patrz także:[mesg] [write] [wall] [ruser] |_________________________________________________________________
  talk
  |-Przeznaczenie:interaktywna rozmowa
  |-Parametry:talk [login][@sieć]
  |talk parker- wtedy pokaże się wiadomość
  | No connect yet - brak polaczenia
  | Waiting for your party to respond - czekanie na odp.
  | Your party is not logged on - brak partnera w sieci
  | Ringing your party again - ponowne wezwanie
  | Connection established - nawiazano polaczenie
  | U odbiorcy pojawi napis
  | Message from Talk_Daemon@kom.net at 23:33
  | talk: connection requested by root
  | talk: respond with: talk root
  | Czyli jesli adresat po odczytaniu tego napisze
  | talk root, to polaczenie zostanie nawiazane
  |-Opis:mozemy nawiazac interaktywny kontakt nie tylko z
  | osoba z naszego komputera, ale tez innego z sieci
  |-Patrz także:[mesg] [write] [wall] [rwall] [ruser]
  |_________________________________________________________________
  finger
  |-Przeznaczenie:informacja o użytkownikach
  |-Parametry:finger [user]
  |finger- pokarze się nam okienko w rodzaju:
  | LOGIN NAME TTY IDLE WHEN WHERE
  | root root ttyp1 1.01s Jan 20:33 Unknow
  |finger root- pokarze się nam okienko w rodzaju:
  | Login name: root In real life: root
  | Directory: /root Shell: /bin/bash
  | On since Jan 27 20:33:11 on ttyp1 at Unknow
  | No unread mail
  | No Plan.
  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  | Jak widac dowiadujemy się, jakie są prawdziwe personalia użytkownika
  | (In real life), nazwy jego kartoteki prywatnej (Directory),
  | rodzaj shell'a (Shell), kiedy się zalogowal (On since), lub kiedy ostatnio
  | byl w sieci (Last login), czy dostal/czytal ostatnią paczkę poczty
  |-Opis:Są to szczegółowe informacje o użytkownikach
  |-Patrz także:[who]
  |_________________________________________________________________
  su
  |-Przeznaczenie:szybka zmiana loginu
  |-Parametry:su [user]
  |su root- zmieniamy się w użytkownika root po podaniu jego hasła
  |-Opis:jesli jestesmy jako root nie trzeba podawać hasła
  |-Patrz także:[logout]
  |_________________________________________________________________
  chmod
  |-Przeznaczenie:zmieniamy parametry pliku
  |-Parametry:chmod [u(user)|g(grupa)|o(właściciel)|a(wszyscy)][+|-][r(czytanie)|w(pisanie)|x(uruchamianie)][nazwa pliku]
  |chmod ugo-rw file- odbieramy prawa dostępu do czytania i modyfikowania pliku właścicielowi,grupie oraz użytkownikom
  |chmod a-rw- j/w
  |chmod a+r- wszyscy mają prawo do czytania pliku
  |chmod a+rwx- wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku
  |-Parametry:chmod [liczba od 000 do 777][nazwa pliku]
  | pierwsza liczba to użytkownik, druga liczba to grupa a trzecia pozoztali
  | 0 lub --- brak praw dostępu
  | 1 lub --x wykonywanie
  | 2 lub -w- czytanie
  | 3 lub -wx zapis
  | 4 lub r-- zapis i wykonywanie
  | 5 lub r-x odczyt
  | 6 lub rw- odczyt i zapis
  | 7 lub rwx odczyt, zapis i wykonywanie
  |chmod 777 file- dajemy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz użytkownikom
  |chmod 000 file- zabieramy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz użytkownikom
  |chmod a+r- wszyscy mają prawo do czytania pliku
  |chmod a+rwx- wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku
  |-Opis:są to prawodostępu dające lub nie prawa do zapisu, czytania i wykonywania
  | jakie są prawa można zobaczyć wpisując ls -l na początku jest -rwxr--r-- pierwszy znak oznacza
  | plik, katalog..., jeśli zwykły plik to jest minus-, 9 następnych to prawa dostępu 3 pierwsze dla
  | włąściciela 3 następe dla grupy a 3 ostatnie dla wszystkich
  |-Patrz także:[write] [wall] [rwall] [ruser]
  |_________________________________________________________________
  chown
  |-Przeznaczenie:zmieniamy parametry pliku
  |-Parametry:chmod [user] [plik]
  |chown rex doc6- rex jest właścicielom pliku doc6
  |chown rex doc*- rex jest właścicielom wszystkich plików w katalogu zaczynających się na doc np. doc5, doc98
  |chown rex ???- rex jest właścicielom wszystkich plików mających 3 litery np. doc, abc
  |-Opis:jest to możliwość ustawienia właściciela pliku lub plików
  |-Patrz także:[chmod] [chgrp] [newgrp]
  |_________________________________________________________________
  chgrp
  |-Przeznaczenie:ustawiamy która grupa jest właścicielem pliku pliku
  |-Parametry:chgrp [grupa] [plik]
  |chgrp gracze spis- gracze są właścicielami pliku spis
  |chgrp gracze *- gracze są właścicielami wszystkich plików
  |-Opis:jest to możliwość ustawienia czy d ciebie mają przychodzić komunikaty
  |-Patrz także:[write] [wall] [rwall] [ruser]
  |_________________________________________________________________
  II.Polecenia związane z plikami i katalogami:
  |-Polecenia związane z katalogami:
  |--ls
  |--|-Przeznaczenie:sprawdzanie zawartości katalogu
  |--|-Parametry:ls [parametr] [katalog]
  |--|ls- zostaną wyświetlone pliki i katalogi jeden po drugim
  |--|ls -a- zostaną wyświetlone wszystkie pliki (ukryte) i katalogi
  |--|ls -l- zostaną wyświetlone pliki i katalogi w postaci listy
  |--|-ls -t- zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki nowsze
  |--|ls -r- zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki starsze
  |--|-Opis:jest możliwość łączenia parametrów w postaci ls -al jednak źle będą rozpoznawanels -a -l
  |--|-Patrz także:[dir]
  |--|_________________________________________________________________
  |--dir
  |--|-Przeznaczenie:sprawdzanie zawartości katalogu
  |--|-Parametry:-brak-
  |--|-Opis:to samo po napisaniu ls (bez parametrów)
  |--|-Patrz także:[ls]
  |--|_________________________________________________________________
  |--pwd
  |--|-Przeznaczenie:sprawdzanie w którym jesteśmy katalogu
  |--|-Parametry:-brak-
  |--|-Opis:po wpisaniu komendy pokazuje się odpowiedź
  |--|-Patrz także:---
  |--|_________________________________________________________________
  |--cd
  |--|-Przeznaczenie:zmiana katalogu
  |--|-Parametry:ls [parametr lub katalog]
  |--|cd ..- cofamy się o 1 katakog na dół
  |--|cd ../..- cofamy się o 2 katakogi na dół
  |--|cd gry- otwieramy katalog gry
  |--|-cd gry/tetris- otwieramy katalog tetris w katalogu gry
  |--|cd ../programy- otwieramy katalog programy w katlogu niżej
  |--|cd /programy- otwieramy katalog programy na samym "dole"
  |--|cd- otwieramy własny katalog
  |--|-Opis:jest to możliwość zmieniania aktualnego katalogu
  |--|-Patrz także:---
  |--|_________________________________________________________________
  |--rmdir
  |--|-Przeznaczenie:usuwanie katalogu
  |--|-Parametry:rmdir [katalog(i)]
  |--|rmdir kat1- usuniencie katalogu kat1
  |--|rmdir kat1 kat2- usuniencie katalogu kat1 i kat2
  |--|rmdir kat1/kat10- usuniencie katalogu kat10 w katalogu kat1
  |--|-Opis:jest możliwość usunięcia katalogu, UWAGA katalog musi być pusty
  |--|-Patrz także:[mkdir]
  |--|_________________________________________________________________
  |--mkdir
  |--|-Przeznaczenie:sprawdzanie zawartości katalogu
  |--|-Parametry:mkdir [katalog]
  |--|mkdir kat8- zostanie utworzony katalog kat8
  |--|mkdir kat1 gry- zostanie utworzony katalog kat8 i gry
  |--|mkdir gry/nethach- zostanie utworzony katalog gry a wnim utworzony katalog nethack
  |--|-Opis:jest możliwość utworzenia katalogu
  |--|-Patrz także:---
  |--|_________________________________________________________________
  |-Polecenia związane z plikami:
  |--cat
  |--|-Przeznaczenie:edytowanie tekstu
  |--|-Parametry:cat [parametr] [katalog]
  |--|cat >nowy.w- wpisany tekst jest zapisany do pliku nowy.w
  |--|cat nowy.w > dwa- plik nowy.w kopiujemy do pliku dwa
  |--|-cat dwa nowy.w >tr3- plik nowy.w i dwa (złączony jeden po drugim) kopiujemy do tr3
  |--|cat tr3 > one > two > tree- plik tr3 kopiujemy do one, one do two, two do tree
  |--|-Opis:UWAGA przy plikach binarnych grozi ta metoda zawieszeniem terminala lub systemu
  |--|-Patrz także:---
  |--|_________________________________________________________________
  |--rm
  |--|-Przeznaczenie:usuwanie pliku
  |--|-Parametry:rmdir [plik(i)]
  |--|rmdir plk1- usuniencie pliku kat1
  |--|rmdir plk1 plk2- usuniencie pliku kat1 i kat2
  |--|-Opis:jest możliwość usunięcia pliku
  |--|-Patrz także:[rmdir]
  |--|_________________________________________________________________
  |-Polecenia związane z kopiowaniem i przenoszeniem, plików i katalogów :
  |--mv
  |--|-Przeznaczenie:przenoszenie plików
  |--|-Parametry:mv [plik] [cel]
  |--|mv qfile /tmp- przenosimy plik qfile do katalogu /tmp
  |--|mv f* kat- przenosimy wszystkie pliki zaczynające się litere f do katalogu kat
  |--|-Opis:za pomocą tej komendy możemy także zmienić nazwę
  |--|-Patrz także:---
  |--|_________________________________________________________________
  |--cp
  |--|-Przeznaczenie:kopiujemy plik
  |--|-Parametry:cp [plik/katalog] [cel]
  |--|cp plk1 plik198- kopiujemy zawartość plk1 do plik198
  |--|cp plk1 c- kopiujemy zawartość pliku plk1 do c
  |--|-Opis:jest możliwość kopiowania plików i katalogów
  |--|-Patrz także:[mv] [mvdir]
  |--|_________________________________________________________________
  |--mvdir
  |--|-Przeznaczenie:przenoszenie katalogu
  |--|-Parametry:mvdir [katalog] [cel]
  |--|mvdir homm3 gry- przenosimy katalog homm3 do gry
  |--|mvdir kosz /tmp- przenosimy katalog kosz do /tmp
  |--|-Opis:to polecenie działa podobnie jakmv
  |--|-Patrz także:[mv]
  |--|_________________________________________________________________
  III.Polecenia związane z procesami:
  ps
  |-Przeznaczenie:sprawdzanie komunikatów
  |-Parametry:ps [parametry]
  |ps- zotanie wyświetlone
  | PID TTY STAT TIME COMMAND
  | 282 1 S 0:02 /bin/login -- root
  | 285 4 S 0:00 (mingetty)
  | 286 5 S 0:00 (mingetty)
  | 287 6 S 0:00 (mingetty)
  | 301 1 S 0:01 (bash)
  | 399 1 R 0:00 ps
  |ps -aux- zotanie wyświetlone
  | USER PID %CPU %MEM SIZE RSS TTY STAT START TIME COMMAND
  | bin 95 0.0 0.6 896 44 ? S 20:32 0:00 (portmap)
  | news 296 0.0 7.9 1580 516 ? S 20:33 0:00 /sbin/innd -p5 -r
  | news 300 0.0 0.3 872 24 ? S 20:33 0:00 (overchan)
  | jasio 283 0.1 11.0 1012 716 2 S 20:33 0:01 /bin/login -- jasio
  | jasio 344 0.1 10.1 1220 656 2 S 20:38 0:01 -bash
  | asia 358 0.2 10.7 1012 700 3 S 20:39 0:01 /bin/login -- asia
  | asia 359 0.1 9.7 1216 632 3 S 20:39 0:00 -bash
  | root 1 0.3 1.6 880 104 ? S 20:30 0:04 init
  | [...]
  | root 465 0.0 6.2 928 404 1 R 20:53 0:00 ps -aux
  |^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  | USER - uzytkownik procesu
  | PID - numer identyfikacyjny procesu
  | TTY - procesy zwiazane z naszym terminalem
  | STAT - status procesu
  | R - proces dzialajacy (ang. running)
  | T - proces zatrzymany (ang. stopped)
  | P - proces w stanie spoczynku (ang. page wait)
  | D - proces w stanie spoczynku (ang. disk wait)
  | S - proces w stanie spoczynku (ang. sleeping)
  | I - proces w stanie spoczynku (ang. idle)
  | Z - proces duch (ang. zombie), zakonczyl sie ale nie rozliczyl
  | sie jeszcze z procesami nadrzednymi!
  | TIME - jak dlugo dziala proces
  | COMMAND - nazwa programu, ktorej odpowiada proces
  | %CPU - ilosc zaangazowania procesora w procesie
  | %MEM - jaka czesc pamieci operacyjnej
  |-Opis:jeśli chcesz zobaczyć kot jakie procesy wykonuje jest to polecenie dla ciebie
  |-Patrz także:[kill]
  |_________________________________________________________________
  kill
  |-Przeznaczenie:zabijanie procesów
  |-Parametry:kill [parametr] [PID]
  |kill 200- zabija proces z numerem 200 (PID)
  |kill -9 200- jeśli jest oporny i nieche się wyączyć jest to prawie pewny sposób
  |kill -9 -1- zabija wszystkie procesy procesy
  |kill -9 0- !!!samobójstwo!!!
  |-Opis:wyłączanie procesów
  |-Patrz także:[ps]
  |_________________________________________________________________
  IV.Polecenia związane z pomocą:
  help
  |-Przeznaczenie:wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie
  |-Parametry:-brak-
  |-Opis:wyświetlenie komunikatów dostępnych w systemie
  |-Patrz także:[man]
  |_________________________________________________________________
  man
  |-Przeznaczenie:pokazuje nam pomoc do programu
  |-Parametry:man [program]
  |man mount- wyświetla pomoc do polecenia mount
  |-Opis:pomoc do konkretnych programów
  |-Patrz także:[man]
  |_________________________________________________________________
  V.Polecenia związane z kompresją i archiwilizacją:
  gzip
  |-Przeznaczenie:kompresuje nam archiwum *.gz
  |-Parametry:gunzip [parametry] [*.gz]
  |gzip arx- tworzy nam zkompresowany plikp arx.gz
  |gzip -d arx.gz- odkompresuje nam archiwum arx.gz
  |-Opis:Można tylko kompresować jeden plik, w przypadku większej ilości trzeba użyć TAR'a
  |-Patrz także:[tar]
  |_________________________________________________________________
  tar
  |-Przeznaczenie:achiwizuje nam archiwum *.gz
  |-Parametry:tar [parametry] [*.tar]
  |tar -cvfplik*- archwzuje nam wszystkie pliki do sk.tar
  |tar -xvf- rozarchwzuje nam wszystkie sk.tar
  |-Opis:TAR nie kompresuje nam plików, żeby były z kompresowane trzeba użyć GZIP'a
  |-Patrz także:[man]
  |_________________________________________________________________  MarcinWiciuWitkowski • Powered by Wilug - IT Solution 4u-Copyright © Wiciu - http://www.wilug.co.uk